Działalność

    Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego istnieje od 1950 roku. Zgromadzono tu szczepy drożdży winiarskich, piwowarskich, gorzelniczych, piekarskich i paszowych, grzybów strzępkowych wytwarzające enzymy, kwasy organiczne oraz bakterii fermentacji mlekowej, octowej, dekstranotwórczych.

     Kolekcja Kultur przechowuje drobnoustroje w warunkach zapewniających im przeżywalność i zachowanie ich aktywności biologicznej. Prowadzone są prace obejmujące kontrolę cech morfologicznych, fizjologicznych i stabilności cech biotechnologicznych z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych. Szczepy drobnoustrojów udostępniane są ośrodkom naukowym i przemysłowym.English version