dr inż. Justyna Nasiłowska

(Kierownik Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych - Centrum Zasobów Mikrobiologicznych/asystent)

Obszary badawcze: mikrobiologia żywności, uszkodzenia subletalne drobnoustrojów, nietermczne metody utrwalania żywności, biobankowanie

Zainteresowania: Stan fizjologiczny drobnoustrojów po procesach utrwalania żywności metodami nietermicznymi. Systemy zapewnienia jakości wg PN EN ISO 17025, PN-EN ISO 20387

telefon kontaktowy: +48 22 606 37 49

e-mail: justyna.nasilowska@ibprs.pl

Scientist Image

dr inż. Joanna Bucka-Kolendo

(asystent)

Obszary badawcze: biologia molekularna, mikrobiologia żywności, genetyka mikroorganizmów, metagenomika, MALDI-TOF MS, WGS, NGS

Zainteresowania: Wpływ nietermicznych metod utrwalania żywności na zmiany zachodzące w genomie i proteomie bakterii.

telefon kontaktowy: +48 22 606 37 49

e-mail: joanna.bucka@ibprs.pl

Scientist Image

mgr Anna Mikołajczuk-Szczyrba

(st. specjalista badawczo-techniczny)

Obszary badawcze: biologia molekularna, identyfikacja genetyczna mikroorganizmów, bakterie probiotyczne.

Zainteresowania: Wykorzystanie fruktofilnych bakterii kwasu mlekowego w przemyśle spożywczym

Scientist Image

mgr Ewelina Jaroszewska

(st. specjalista badawczo-techniczny)

Obszary badawcze: mikrobiologia żywności, MALDI-TOF MS, biobankowanie

Zainteresowania: Systemy zapewnienia jakości wg PN EN ISO 17025, PN-EN ISO 20387

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 05

e-mail: ewelina.jaroszewska@ibprs.pl

Scientist Image

mgr inż. Agnieszka Zapaśnik

(specjalista badawczo-techniczny/ doktorantka w AgroBioTech PhD)

Obszary badawcze: mikrobiologia, mykologia, analiza chemiczna żywności, MALDI-TOF MS

Zainteresowania: Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej do konserwacji żywności. Neutralizacja mykotoksyn w żywności. Analiza żywności pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego oraz chemicznego.

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 05

e-mail: agnieszka.zapasnik@ibprs.pl

Scientist Image

mgr inż. Dziyana Shymialevich

(specjalista badawczo-techniczny/doktorantka w AgroBioTech PhD)

Obszary badawcze: mikrobiologia żywności, biologia molekularna, MALDI-TOF MS

Zainteresowania: Badania dotyczące wykorzystania bakteriofagów w przemyśle spożywczym.

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 05

e-mail: diana.szymielewicz@ibprs.pl

Scientist Image

mgr inż. Urszula Wetoszka

(Starszy Specjalista inżynieryjno-techniczny)

Aktualnie w KKP: Deponowanie Mikroorganizmów w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS-PIB, Depozyt Patentowy

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 38

e-mail: urszula.wetoszka@ibprs.pl

Hanna Cieślak

(mikrobiolog)

Zainteresowania: mikrobiologia żywności, zastosowanie szlachetnych drożdży winiarskich i miodowych do domowej produkcji

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 80

e-mail: hanna.cieslak@ibprs.pl

Scientist Image

mgr inż. Adrian Wojtczak

(specjalista badawczo-techniczny/software developer)

Obszary badawcze: Mikrobiologia przemysłowa, bakterie probiotyczne, modelowanie procesów biologicznych

Zainteresowania: Data Science, Uczenie maszynowe

telefon kontaktowy: +48 22 606 36 05

e-mail: adrian.wojtczak@ibprs.pl

Scientist Image