Obrazek

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych - Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP)

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Institute of Agricultural and Food Biotechnology State Research Institute (IAFB ) Collection of Industrial Microorganisms